Dražba po otvorení 1BT

Po  otvorení 1BT partner pozná  pomerne presne list otvárajúceho: 15-17 FB, pravidelná rozloha 4333, 4432,  5332 päťlist môže byť lacný. Obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, preto licitácia po otvorení 1BT je vedená tak, aby zohrával otvárajúci. Odpovedajúci vie, či sa sila linky nachádza v pásme čiastočného, celoherného alebo slemového záväzku. Podľa doteraz platných zásad, dražba novej farby odpovedajúcim bola nepasovateľná. S veľmi slabým listom a drahým šesť listom či 5-listom by odpovedajúci buď musel pasovať, alebo ak by dražil prirodzene, tak by jeho partner po 1BT-2♥ a trojlistom srdcovým musel dražiť 3♥, bez fitu 2♠ alebo 2NT pritom odpovedajúci chcel vypnúť na 2♥. 

Stayman – 2♣

Umelá hláška Stayman, o trefoch nič nehovorí. Otázka na drahý 4 list. 

Odpovede otvárajúceho (rebid otvárajúceho). Odsadené hlášky sú ďalšou hláškou odpovedajúceho

 • 2♦ – nemám drahý 4 list
  • PAS – so slabým listom a 5 listom károvým, obvykle s rozlohou 44-5-0 alebo 43-5-1, krátke trefy.
  • 2♥ – partner, ak máš trojlist srdcový pasuj, inak oprav na 2♠, mám 44 v drahých farbách, ale som slabý (vzhľadom na požiadavky na rozlohu pri otvorení 1BT musí mať otvárajúci aspoň jeden drahý trojlist)
  • 2♠ – 5 list pikový, 4 list srdcový, môžeš pasovať, s trojlistom pikovým a maximom môžeš povedať 3♠
  • 2BT – 8-9 bodov, invit do 3BT
   • otvárajúci s minimom pasuje, s maximom draží 3BT, so 16 bodmi zváži či pasovať alebo dražiť 3BT.
  • 3♣ – 5 list trefový, hra je presadená, záujem o trefový slem (v tomto prípade nemusí mať drahý 4 list).
   • 3♦ – 5 list kárový, nemá 3 list trefový (potom má rozlohu 3-3-5-2).
   • 3BT – sign off, odpovedajúci s veľmi silným listom sa môže pokúsiť o slem
   • 4♣ – záujem o slem, 3+ list trefový
   • 5♣ – fit trefový, sign off, odpovedajúci s rezervou môže dražiť ďalej (všimnite si, že skok na 5♣ je slabší než 4♣
  • 3♦ – 5 list kárový, hra je presadená, záujem o slem (v tomto prípade nemusí mať drahý 4 list).
   • 3BT – sign off, odpovedajúci s veľmi silným listom sa môže pokúsiť o slem
   • 4♦ – fit kárový, záujem o slem
   • 4BT – otázka na esá na károvej báze, preberieme neskôr
   • 5♦ – sign off, odpovedajúci s maximom môže dražiť ďalej (skok je slabší než zvýšenie)
  • 3♥ – 5 list srdcový, 4 list pikový, hra je presadená
   • 3BT – sign off
   • 4♥ – trojlist srdcový
   • 4BT – otázka na esá na srdcovej báze
  • 3♠ – 5 list pikový, 4 list srdcový, hra je presadená
   • 3BT – sign off, odpovedajúci s veľmi silným listom môže dražiť ďalej
   • 4♠ -trojlist pikový
 • 2♥ – mám 4 list srdcový, môžem mať aj 4 list pikový
  • PAS – slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2♠ – slabý list, partner môžeš odpasovať alebo opraviť na 2BT
  • 2BT – 8-9 FB, 4 list pikový, invit do 3BT
   • PAS – 15-16 FB
   • 3♣/♦ – 5 list, minimum
   • 3♠ – 4 list pikový, odpovedajúci môže odpasovať alebo doraziť do 4
   • 3BT – 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom či inak zaujímavý list
   • 4♠ – 4 list pikový, maximum
 • 2♠ – mám 4 list pikový, nemám 4 list srdcový
  • PAS – slabý list, výnimočne trojlist, obvykle štvorlist
  • 2BT – 8-9 FB, 4 list srdcový
   • PAS – 15-16 FB
   • 3♣/♦ – 5 list, väčšinou bude lepšie 2BT odpasovať
   • 3BT – 17 FB alebo 16 FB s lacným 5 listom
 • iné odpovede na Stayman sú neprípustné

Transfery

Odpovede 2♦/♥/♠ sú transfery na najbližšiu farbu.

Ak dávate transfer na drahú farbu, musíte mať aspoň 5 list. Transfer možno urobiť aj s 0 FB. Do BT záväzku neprinesiete ani zdvih, kým vo farebnom záväzku máte istotu 7 listej zhody a nádej na 8 listú , na malé tromfy obvykle urobíte 2 až tri zdvihy.

 • 2♦ – transfer na srdcia
  • 2♥ – povinná odpoveď.
   • PAS – 0-7 FB
   • 2BT – 8(9) FB
   • 3♥ – 7-8 FB, 6 list
   • 3BT – partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list srdcový, povedz 4♥
  • 3♥ – maximum a 4 list srdcový
   • spočítame si komplexné body a buď dáme PAS alebo 4♥, s veľmi silným listom sa pokúsime o slem
  • iné odpovede po transfere sú neprípustné
 • 2♥ – transfer na piky, povinná odpoveď je 2♠
  • 2♠ – povinná odpoveď
   • PAS – 0-7 FB
   • 2BT – 8(9) FB
   • 3♠ – 7-8 FB, 6 list
   • 3BT – partner máme na celú hru, ak máš aspoň 3 list pikový, povedz 4♠
  • 3♠ – maximum a 4 list pikový
 • 2♠ – transfer do trefov

Poznámka: Keďže piky ukazujeme transferom, hláška 2♠ by mala byť umelá, je to príkaz partnerovi: Povedz 3♣!.  Tento transfer robíme so slabým listom a s aspoň 6 listom. Treba zvážiť, či nebude výhodnejšie odpasovať 1BT, keďže sme o dva stupne vyššie.

Odpoveď  2BT

Invit do 3BT, bez drahého štvorlistu. Otvárajúci s 15 FB PAS, so 16 zvážiť PAS alebo 3BT, so 17 bodmi licitovať 3BT.

Odpoveď  3♣

Šesťlist trefový, invit do 3BT, s možnosťou hrať 5 trefov, s minimom možno odpasovať.

Odpoveď  3♦

Šesťlist kárový, invit do 3BT s možnosťou hrať 5 kár, možno odpasovať.

Odpoveď  3BT

Konečný záväzok

Odpoveď  4♣ (Gerber)

Otázka na esá: 4♦ – 0 es, 4♥ – 1 eso, 4♠ – 2 esá, 4BT – 3 esá, 5♣ – 4 esá

Odpoveď  4BT

Invit do 6BT s aspoň 15 bodmi. S 15 bodmi PAS, so 16 bodmi zvážiť 6BT, so 17 bodmi 6BT.

Slovníček

umelá hláška, konvenčná hláška – hláška s iným významom než by sme prirodzene očakávali. Napríklad v sekvencii 1BT – 2D! – 2H! sú hlášky 2D a 2H umelé, 2D o kárach nič nehovorí a je to príkaz, partner povedz 2H a hláška 2H môže byť a musí byť povedaná aj s dvojlistom srdcovým (D sú kára, H sú srdcia).

transfer – hláška, ktorá partnerovi prikazuje dražiť najbližšiu vyššiu farbu

sign off – návrh konečného záväzku, partner už ďalej nedraž

Gerber – konvencia 4♣ po otvorení 1BT alebo 2BT, ktorou sa pýtame na počet es partnera

Blacwkood – konvencia 4BT, ktorou sa pýtame na počet es partnera

sign off – návrh konečného záväzku, partner by mal obvykle pasovať

print

Krúžok bridžu

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *