Hodnotenie sily listu – figúrové body

Čo je zdrojom zdvihov?

Karty sú hierarchicky usporiadané. Sila esa je väčšia, než kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď.

 • Eso takmer vždy získa zdvih, okrem prípadu, že ho súper zabije.
 • Kráľ získa zdvih: ak je istený esom vo vlastnom liste, alebo v liste partnera alebo, ak je za esom súpera, v BT záväzku získa zdvih v ¾ rozdaní, vo farebnom o čosi menej často.
 • Dáma získa zdvih, ak je chránená Esom a Kráľom, alebo ak je aspoň tretia a je za esom a kráľom súpera. Tiež získa zdvih, ak si súperi eso a kráľa odtiahli a nezabijú ju tromfom.
 • Jack získa zdvih, ak je štvrtý a je chránený nejakou vyššou figúrou alebo ak je napríklad v konfigurácii KJx a súper pred vami má AQx.

Vidno, že je menšia a menšia pravdepodobnosť získania zdvihu na menšiu a ešte menšiu kartu, pre dvojku je táto pravdepodobnosť takmer zanedbateľná. Dvojka získa zdvih, len ak je tromfom a v nejakom zdvihu ňou zabijeme alebo, ak sa nám ju podarilo vypracovať, čiže sme mali aspoň štyri karty v jej farbe a ostatné karty farby už boli odohrané.

 • Zdrojom zdvihov sú tromfy pri zabíjaní
 • Zdrojom zdvihov sú vypracované nízke karty dlhých farieb.

Figúrové body

Pravdepodobnosť získania zdvihu na karty nižšej a nižšej hodnoty prudko klesá, možno hodnotenie sily listu výrazne zjednodušiť a pri hodnotení sily listu brať do úvahy iba figúry, teda iba AKQJ.

V súčasnosti je najrozšírenejšie nasledujúce hodnotenie sily listu:

Hodnotia sa figúry figúrovými bodmi (FB, angl. skratka HCP):

 • Eso – 4 body
 • Kráľ – 3 body
 • Dáma – 2 body
 • Jack – 1 bod

V každej farbe je 10 figúrových bodov, farby sú 4, celkovo je v rozdaní 40 figúrových bodov. Hráči sú štyria, na každého hráča pripadá priemerne 10 FB. Ak máte práve 10 FB, máte priemerný list, ak ich máte viac, máte nadpriemerný list a keď ich máte menej, máte podpriemerný list.

Otvárať licitáciu by ste mali iba s nadpriemerným listom, teda aspoň s 11 bodmi, odporúčam otvárať, keď ich máte aspoň 12 a zasahovať do licitácie môžete aj s o niečo menej bodmi, ale prípadná figúrová slabosť by mala byť nahradená tromfovou dĺžkou.

Jednoduchá matematika (40/13≈3) ukazuje, že v beztromfovom záväzku treba na jeden zdvih 3 figúrové body, vo farebnom záväzku, ako sme vyššie diskutovali, možno získať zdvihy aj na dlhé tromfy, takže obvykle na štvrtý a piaty tromf zdvih získate, preto počet potenciálnych zdvihov listu môžete odhadnúť na FB/3+(PT-3), kde FB sú figúrové body a PT je počet tromfov. Z týchto počtov vidno, že aj keď budete mať 12 bodový list a 5 listú farbu, ktorá sa stane tromfovou, ak by vám partner nič nepriniesol, štatisticky spravíte 12/3=4, 5-3=2, teda spolu 6 zdvihov, aj to iba v prípade, že má partner tromfové napojenie, inak sa môže stať, že niektorý zo súperov má aspoň toľko tromfov ako vy a na malé tromfy zdvihy získať nemusíte.

Ak sa budete držať zásady, že otvárate od 12 FB, partner bude vedieť, na aký stupeň môže v licitácii ísť, pokiaľ vás súperi prelicitujú. Ak bude mať 0-2 bodov, tak vám nič neprinesie a tak by mal celý čas pasovať, aj keby bol vo vami zahlásenej farbe krátky, pokiaľ ste počas dražby licitovali dve farby, môže novú farbu opraviť na pôvodnú, v takom prípade nič nesľubuje, iba vraví, že mu viac vyhovuje pôvodná farba. Ak bude mať 3-5 figúrových bodov, tak vám síce pravdepodobne nesie 1 zdvih, ale ten akurát postačuje nato, aby ste záväzok na prvom stupni nespadli. Z uvedeného vidno, že odpovedajúci by sa mal do licitácie zapojiť, ak má aspoň 6 FB.

Pokiaľ licitáciu otvoril jeden zo súperov, v zásahu by ste mali licitovať opatrne, ak nemáte aspoň 5 listú farbu, zásah s málo bodmi môže byť nebezpečný, odporúčam zasahovať s aspoň 5 listou farbou a takou figúrovou silou, aby ste mnohokrát nespadli. Treba si uvedomiť, že súperi vám môžu dať kontru a dva pády s kontrou sú drahšie než ich čiastočný záväzok, v druhej hre je jediný pád s kontrou drahší, než čiastočný záväzok súperov..

print

Krúžok bridžu

1 Komentár

 1. Pingback: Krúžok bridžu 2017-2018 – Krúžok bridžu a logických hier

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *