Pravidlá bridžu

Bridž sa hrá s jedným balíčkom žolíkových kariet, bez žolíkov. Hra pozostáva z dvoch fáz:

 • licitácia alebo dražba
 • zohrávka vylicitovaného (vydraženého) záväzku
 1. Rozdá sa všetkých 52 kariet, rozdáva sa po jednej karte. Každý hráč má 13 kariet.
 2. Prvý licituje rozdávajúci (angl. dealer), licituje sa v smere hodinových ručičiek, keď odznejú tri pasy, zohráva sa posledne ponúknutý záväzok, zohráva ho ten hráč páru, ktorý daný druh záväzku ponúkol ako prvý (hlavný hráč, angl. declarer). V prvom kole licitácie, ak odzneli tri pasy, štvrtý hráč, ktorý nelicitoval, ešte môže licitovať.
 3. Hierarchia záväzkov je nasledujúca (zhora nadol): BT, ♠, ♥, ♦, ♣. Ponuka pozostáva zo stupňa a druhu záväzku. Hláškou 1♣ sa hráč zaväzuje Ak budú tromfy trefy, získam aspoň 7 zdvihov (štichov). V hre je 13 zdvihov, niektorý pár musí získať aspoň 7 zdvihov, preto sa prvých 6 zdvihov nepočíta (prvých 6 zdvihov na linke sa nazýva kniha). Na prvom stupni možno trefy prelicitovať všetkými zostávajúcimi druhmi záväzkov. Ak niekto ponúkol 1♠, možno ho prelicitovať 1BT alebo 2♠, 2♥, 2♦, 2♣.
 4. Štartuje hráč po ľavici hlavného hráča. Po štarte partner hlavného hráča (tichý hráč alebo stolík) vyloží svoje karty na stôl a disponuje nimi hlavný hráč, obvykle dáva pokyn partnerovi, ktorú kartu má zahrať, ale môže ich zahrávať aj sám, ak partner počas zohrávky musel odísť.
 5. Hráč musí priznať farbu – karta musí byť tej istej farby, ako prvá karta zdvihu, ak hráč takú kartu má. Ak kartu danej farby nemá, môže do zdvihu pridať ľubovoľnú kartu.
 6. Vyššia karta berie – AKQJ1098765432 – zhora nadol.
 7. Tromf prebíja – tromfová dvojka je viac, než eso vo farbe zdvihu.
 8. Karty do zdvihu sa pridávajú v smere pohybu hodinových ručičiek.
 9. Do ďalšieho zdvihu vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih, ak to bol hlavný hráč, vynáša z tej strany, na ktorej pridal najvyššiu kartu.
 10. Bodovanie
  Bodovanie je korením bridžu, a je veľmi sofistikované a na prvý pohľad sa môže zdať  zložité. Na druhej strane licitačných kartičiek sú uvedené body za splnené záväzky, na kartičke Pas body za pády bez kontry a na kartičkách s kontrou a rekontrou za pády s kontrou a rekontrou.Bodovanie podľa druhu záväzku, ak bol splnený

  • lacná farba ♦♣ : každý stupeň záväzku a každý nadzdvih 20 bodov
  • drahá farba ♠♥: každý stupeň záväzku a každý nadzdvih 30 bodov
  • bez tromfa: prvý stupeň 40 bodov, každý ďalší stupeň záväzku a každý nadzdvih 30 bodov

  Ak bol záväzok kontrovaný a splnený, body za vydražené stupne sa zdvojnásobujú, za každý nadzdvih sa v prvej hre pripočíta 100 bodov, v druhej 200 bodov bez ohľadu na druh záväzku. Ak sa hralo s rekontrou, body za vydražené stupne sa násobia 4, za každý nadzdvih sa v prvej hre pripočíta 200 bodov, v druhej 400 bodov bez ohľadu na druh záväzku.

  Kategórie záväzkov

  • Čiastočný záväzok – súčet bodov za vydražené stupne záväzku je menší ako 100, prémia za splnenie 50 bodov
  • Celoherný záväzok – súčet bodov za vydražené stupne záväzku je aspoň 100, prémia za splnenie 300/500 bodov. Kontra body za licitované stupne zdvojnásobuje, rekontra štvornásobuje.
  • Malý slem – záväzok na 6 stupni, prémia 500/750 bodov plus prémia za hru
  • Veľký slem – záväzok na 7 stupni, prémia 1000/1500 bodov, plus prémia za hru
  print

  Krúžok bridžu

  1 Komentár

  1. Pingback: Krúžok bridžu 2017-2018 – Krúžok bridžu a logických hier

  Napísať komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *