SAYC – zjednodušená verzia

Zásady

 1. Ak list spĺňa podmienku na otvorenie jedna v lacnej aj jedna v drahej farbe, otvoríme v drahej farbe.
 2. Ak list spĺňa podmienku na otvorenie jedna v lacnej farbe aj na otvorenie 1BT alebo 2BT, otvoríme BT.
 3. Dva päťlisty otvárame a dražíme zhora.
 4. Dva až tri štvorlisty dražíme zdola, ak všetky farby môžeme dražiť na rovnakom stupni.
 5. Najprv dražíme dlhšiu a potom kratšiu farbu, ak by sme dlhšiu farbu mali dražiť na vyššom stupni a nemáme dostatočný počet bodov na dražbu na vyššom stupni a kratšiu farbu môžeme dražiť na nižšom stupni, dražíme kratšiu farbu, inak nedražíme alebo dražíme 1BT
 6. Prvá kontra do 3♠, nie je trestná, s tromfovou opozíciou ju môžeme zmeniť na trestnú.

Otvorenia

1♣ 12-21 FB, aspoň 2 list trefový, bez drahého 5 listu, bez 4 listu kárového, s 20-21 bodmi nepravidelná rozloha. Pozri aj otvorenie 1♦.

1♦ 12-21 FB, aspoň 4 list kárový, bez drahého 5 listu, s pravidelnou rozlohu 12-14 FB alebo 18-19 FB. S rozlohou 44 v lacných farbách 1♦. S 5 listom trefovým a 4 listom károvým do 14 FB, možno otvoriť 1♦, so 16+ FB otvoríme 1. V ďalšom kole hláškou 2♦ ukážeme reverz.
1♥/♠ 12-21 FB. Aspoň 5 list. S 55 v drahých farbách 1♠, ak sú srdcia 6 listé a piky 5 listé piky otvoríme 1♥
1BT 15-17 bodov, pravidelná rozloha, bez drahého 5 listu, môže byť lacný 5 list, nemali by sme mať list 5422. Pravidelné rozlohy sú 4333, 4432 a semipravidelná 5332
2♣ 22+ bodov alebo 4 stratové zdvihy, ľubovoľná rozloha. Umelá hláška.
2♦ 5-11 bodov, 6 list, bez drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1♦). V druhej hre 9-11 FB, veľmi dobrých 8.
2♥/♠ 5-11 bodov, 6 list, bez druhého drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1♥/♠). V druhej hre 9-11 FB, veľmi dobrých 8.
2BT 20-21 bodov, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list.
3♣/♦/♥/♠ 7 list, 3-10 bodov, bez bočného drahého štvorlistu (s 10 bodmi zvážiť otvorenie na 1. stupni). V druhej hre pravidlo 3-2-1 (preberieme neskôr).
3BT 25-27 FB, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list (vtedy odporúčam otvoriť 2♣).

Otvorenia na 4 stupni sú na osem a viac liste, blokujúce.

Odpovede (jednostranná dražba)

Do 5 FB PAS, ak nižšie nebude napísané inak.

Po otvorení jedna v lacnej farbe

 • Ak máme drahý 4+ list, dražíme ho (ak máme oba drahé štvorlisty, dražíme srdcia, ak máme oba drahé 5 listy dražíme piky)
 • Do 10 FB bez drahého  štvorlistu, dražíme 1BT (v družstevných a impových turnajoch s fitom môžno zvýšiť farbu otvorenia)
 • Nad 10 FB bez drahého štvorlistu dražíme vlastnú farbu na druhom stupni, mala by byť 5 listá, ak nemáme 5 listú lacnú farbu, do 12 FB 2BT, nad 12 FB 3BT, ak sa chceme pokúsiť o slem 4BT (otázka na esá na farbe otvorenia).

Po otvorení jedna v drahej farbe

S fitom

 • PAS: do 5 FB (ak nemáme KQ alebo AJ vo farbe otvorenia)
 • 1♠: 4+ pík, ak otvorenie bolo 1♥ a máme aspoň 8 FB a nie sme po pase.
 • 2 vo farbe otvorenia:  do 10 FB
 • 2BT: 13+ FB
 • 3 vo farbe otvorenia: Invit do 4 vo farbe otvorenia. Dražba z bilancie, aj pri minime partnera, by sa záväzok mal dať splniť.
 • 3♠: Ak otvorenie bolo 1♥, splinter, hra je presadená, fit srdcový, s minimom draž 4♥, s rezervou vyšetruje slem.
 • 4 v inej farbe, ako farba otvorenia (splinter): menej ako 13 FB, krátkosť v draženej farbe, hra je presadená, povedz 4 vo farbe otvorenia, alebo vyšetruje slem.
 • 4 vo farbe otvorenia: dražba z bilancie, menej ako 13 FB, môže byť ja figúrovo veľmi slabý, ak má 5 listý fit
 • 4BT: otázka na esá
 • 5 vo farbe otvorenia: invit do malého slemu, ak máš jednu top figúru v tromfoch (AKQ), povedz 6 vo farrbe otvorenia.
 • Iné hlášky nie sú súčasťou systému, môžete ich použiť, ak usúdite, že vyššie uvedené hlášky nevystihujú váš list a že ich partner omylom neodpasuje.

Bez fitu

 • 1♠: 6+ FB, aspoň 4 list pikový
 • 1BT: 6-10 FB, bez trojlistu srdcového, bez 4 listu pikového
 • 2

 

 • Do 4 (5) FB Pas, okrem odpovede na otvorenie 2Cl a v niektorých prípadoch po otvorení 1BT a 2BT.
 • Ak bolo otvorenie v lacnej farbe, aj keď máte fit, ukážte drahý 4 list prípadne 5 list
 • odpoveď 1 BT limituje list odpovedajúceho na (5) 6-10 FB
 • odpoveď na druhom stupni v novej farbe ukazuje 11+ FB, výnimkou sú odpovede po 1BT, preberieme neskôr
 • farbu sfitujeme na stupni, ktorý vyplýva z bodovej bilancie: počet komplexných bodov/3 pri minime partnera, ak dosiahneme celú hru už na nižšom stupni, tak dražíme na stupni, v ktorom dosiahneme celú hru. Ak by už pri stredne silnom liste partnera mohol ísť slem, použijeme hlášku slemovej dražby (preberieme neskôr).
 • ak máme fit a pri minime partnera by sme mohli spadnúť záväzok na najbližšom možnom stupni, ale pri jeho maxime by sme mohli vynechať hru, dražíme na najbližšom možnom stupni, s rizikom, že záväzok spadneme.
 • ak sme našli fit v drahej farbe, zbytočne neukazujeme svoju dlhú farbu, ale sfitujeme farbu partnera
 • ak partner otvoril 1H, my máme fit, ale zároveň máme 4 list pikový, ak nie sme po pase a máme aspoň 8 FB, zadražíme 1Sp

Vysvetlenie k vyššie uvedeným zásadám

Možno ich prijať ako slovo božie, ale dajú sa logicky odvodiť zo spôsobu hodnotenia záväzkov a z praktických skúseností.

Preferencia drahej farby

Ak sa záväzok splní, siedmy a každý ďalší zdvih v drahej farbe má hodnotu 30 bodov, kým v lacnej iba 20 bodov. Ak spravíme 8 zdvihov v drahej je to za 110, v lacnej na to isté musíme spraviť 9 zdvihov. Na celú hru v drahej nám stačí 10 zdvihov, v lacnej 11.

Preferencia BT pred lacnou farbou

Aj keď nájdeme fit v lacnej farbe, obvykle by sme mali dať prednosť beztromfovému záväzku. Ten istý dôvod, ako pri drahých farbách, navyše pristupuje prémia  1. stupeň. 1BT+1 je 120, kým 3C/3D je len za 110. Na 3BT stačí 9 zdvihov a možno sa spraví nadzvih, na 5C/5D treba 11 zdvihov. Štatisticky budeme mať oveľa častejšie lepší zápis, ak budeme hrať beztromfový záväzok, než keď budeme hrať v lacnej farbe.

Preferencia drahej farby pred BT

Ak sme našli fit v drahej farbe, mali by sme hrať záväzok v tejto farbe a nie BT. Prevaha tromfov a možnosť zabíjať vysoké karty súperov väčšinou prinesie aspoň jeden zdvih navyše vo farebnom záväzku než v BT. 2H/Sp>1BT, 3H/Sp>2BT, 4H/Sp>3BT. Až keď budete mať dostatok bridžových skúseností, budete tušiť, kedy je lepšie hrať 3BT a nie 4H/Sp. Je to skôr výnimočné, takže dodržujte uvedenú zásadu.

Dražba 1Sp napriek srdcovému fitu

Skúsenosť ukazuje, že pokiaľ máte dva osemlisté fity, jeden 5-3 a druhý 4-4, priemerne na fite 4-4 urobíte o pol zdvihu viac, než na fite 5-3. Je to spôsobené tým, že pri fite 4-4 sa môžete rozhodnúť, na ktorej strane budete zabíjať a na ktorej si zachováte tromfovú kontrolu. Ak budete hrať na tromfoch 5-3, urobíte 5 tromfových zdvihov v dlhých tromfoch a možno si z krátkych tromfov ani raz nezabijete a na druhej farbe urobíte 4 zdvihy. Ak budete hrať na zhode 4-4, na jednej strane si dvakrát zabije plus 4 zdvihy na vysoké tromfy a stiahnete si 5 zdvihov v dlhej farbe. Variantov je viac, ale priemerne to dáva pol zdvihu navyše. Prirodzene čas za čas sa stane, že viac zdvihov sa spraví na zhode 5-3, ale bridž je o pravdepodobnosti, na dlhých tratiach hranie pravdepodobnejšie lepších záväzkov prináša celkovo lepšie výsledky.

Slovníček

umelá hláška tiež konvenčná hláška – hláška s iným než s prirodzeným významom, nesľubujúca karty v licitovanej farbe alebo okrem licitovanej farby sľubujúca aj inú farbu

reverz – dražba vyššej farby na vyššom stupni ukazujúca silu (15)16+ FB. Príklady:

 • 1Cl-1H/1Sp/1BT-2D – 5 list trefový, 4 list kárový, 16+ FB.
 • 1Cl/D -1Sp -2H – 4 list srdcový 16+ FB
 • 1H-1BT-2Sp – 5 list srdcový, 4 list pikový 16+ FB. Hláška 1BT vylúčila 4 list pikový a trojlist srdcový

 

print

Krúžok bridžu

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *