Slemová dražba

Keď bodová bilancia ukázala dostatok bodov na dražbu slemu, potrebujeme prostriedky, pomocou ktorých zistíme, či slem má reálnu šancu. Na farebný slem môže stačiť 28 FB, pri výstrednej rozlohe aj omnoho menej, na bezový treba aspoň 32 FB, niekedy ani 33 FB nestačí, ak tých sedem bodov majú súperi v jednej farbe AK a rovno si stiahnu  dva zdvihy. Základným a najpoužívanejším prostriedkom je otázka na esá. Existuje viacero spôsobov, ako sa na esá spýtať. V súčasnosti najpoužívanejšia metóda je RKC.

RKC alebo Rímsky Blackwood – 4BT

RKC je skratka Roman Key Cards. Ak sme našli fit, kľúčové karty sú esá, tromfový kráľ a tromfová dáma. Tromfového kráľa pokladáme za piate eso. Keď sme farbu sfitovali, hláška 4BT je otázka na esá. Niektoré odpovede sú dvojznačné:

5♣ – 0 alebo 3 esá, 5♦ – 1 alebo 4 esá, 5♥ – 2 esá bez tromfovej dámy, 5♠ – 2 esá s tromfovou dámou

Z počtu es a bodov, ktoré máme v ruke a z minima bodov, ktoré partner musí mať, možno odvodiť koľko es má. Ak si nie sme istí, či má vyšší počet es, môžeme sa po jeho odpovedi vrátiť na uzhodnenú farbu a keď partner mal tri či štyri esá, mal by doraziť do malého slemu. Pozor! Ten kto sa na esá pýta, by mal mať aspoň jedno eso, inak toto dorazenie s vyšším počtom es nebude fungovať.

Mnemotechnicky si odpovede môžeme zapísať ako: 03142-2Q.

Niektoré páry používajú schému 14302-2Q – v niektorých prípadoch sa tak ušetrí licitačný priestor. Významy odpovedí 5Cl a 5D sú prehodené. Niektoré páry, pokiaľ majú dve esá a tromfovú dámu, rovno ukazujú aj počet kráľov, šetrí sa tak dražobný priestor, vychádzajú z filozofie, ak mám tri kľúčové figúry a partner sa pýta na esá, určite tam slem bude. 5Sp – 2 esá, tromfová dáma, žiaden kráľ, 5BT – detto + jeden kráľ, 6Cl – detto + 2 krále, 6D – detto + 3 krále.

Otázka na tromfovú dámu

Pokiaľ odpoveď nič nehovorila o tromfovej dáme, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu, je otázkou na tromfovú dámu. Pokiaľ odpovedajúci tromfovú dámu má, zároveň ukáže, koľko má kráľov:

  • najbližšia hláška – nemám tromfovú dámu
  • 2. najbližšia – mám tromfovú dámu, nemám kráľa
  • 3- nabližšia – mám tromfovú dámu a jedného kráľa
Každá ďalšia hláška v poradí hovorí o kráľovi navyše, najviac môžu byť traja králi, keďže tromfový kráľ by už bol v odpovedi na esá.
Príklad, jednostranná dražba: 1H – 2BT – 4 BT – 5D – 5H Vypnutie dražby – návrat na uzhodnenú farbu, ak však odpovedajúci má štyri esá z  piatich, mal by zadražiť 6H, ak má len jedno, má dať Pas.
Taká istá dražba, ale otvorenie bolo 1Sp: 1H – 2BT – 4 BT – 5D – 5H Otázka na tromfovú dámu. Bez tromfovej dámy povie 5Sp, s tromfovou dámou bez bočného kráľa povie 5BT, s jedným kráľom 6Cl, s dvomi kráľmi 6D, s tromi – 6H. Partner sa na základe odpovede rozhodne, či sa bude hrať 5Sp alebo 6Sp či dokonca 7Sp.

Otázka na kráľov

Ak odpoveď na esá informovala o vlastnení-nevlastnení tromfovej dámy, najbližšia hláška, okrem návratu na sfitovanú farbu je otázkou na kráľov. Odpovede sú podľa rovnakej schémy: najbližšia hláška – 0 kráľov, druhá najbližšia – 1 kráľ, atď. Pokiaľ najbližšiu hlášku preskočíme a zadražíme 5BT – chceme dražbu vypnúť. Pozor! Niektorí starši hráči dražia 5 BT ako otázku na kráľov.

Farba môže byť sfitovaná explicitne alebo implicitne. Explicitné sfitovanie farby je napríklad 1♠-3♠. Implicitne sfitujeme farbu napríklad: 1♠-4BT, alebo 1Sp – 2BT.

Príklad

1♠ – 3♠ Fit pikový, dostatok KB na tretí stupeň pri minime partnera.
4BT – 5♦ Otázka na esá, nech má otvárajúci 3 esá a tromfového kráľa, odpovedajúci má 1 eso.
5♥ – 6♣ Otázka na tromfovú dámu. Mám tromfovú dámu a jedného bočného kráľa.
7♠ Konečný záväzok

Ak by ten čo sa začal pýtať na esá dražil  5♠ namiesto 5♥ – je to do pasu, usúdil, že máte jedno eso a na slem to nestačí. Ak by vaša odpoveď na esá bola 5♣, teoreticky môžete mať dve esá a tromfového kráľa, v takom prípade by ste mali zadražiť 6♠. Viacej es od vás nemohol chcieť, keďže váš skok na 3♠ bol limitovaný a s jeho minimom pasovateľný. Ak mu tri esá nestačia, tak sa o slem vôbec nemal pokúšať.

Cuebidy

Do slemu možno dôjsť aj pomocou cuebidovania. Po sfitovaní farby partneri ukazujú kontroly prvého a druhého kola v jednotlivých farbách. Ktrolou prvého kola je eso alebo šiken, kontrolou druhého kola je aspoň druhý kráľ alebo singel. Kontrolou tretieho kola je dubl alebo aspoň tretia dáma. My zatiaľ budeme ukazovať iba kontroly prvého a druhého kola. Pozor! Druhý kráľ v skutočnosti nemuší zadržať druhé kolo danej farby, pokiaľ bude podohratý a je za ním eso s dámou, alebo pred ním dáma s jackom a za ním eso a tak podobne.

Príklad

1♠ – 2BT Fit pikový, aspoň 13 FB, hra je presadená
3♦ – mám záujem o slem, mám kontrolu 1. alebo 2. kola v kárach, nemám kontrolu v trefoch

Odpovedajúci, ak nekontroluje trefy povie 4♠. Ak ich kontroluje a kontroluje srdcia povie 3♥, ak srdcia nekontroluje, hláškou 3♠ – implicitne ukáže, že trefy kontroluje, inak by skočil na 4♠, trefovú kontrolu môže ukázať aj explicitne hláškou 4♣.

Odpovedajúci sa na základe vlastného listu po 3♦ môže rovno spýtať na esá. Pokiaľ sa dá, je vhodné viesť licitáciu tak, aby obrana nevidela karty toho, kto sa vypytoval, ale toho, o kom  informácie mali a ktoré uvidia na stole.

Invit do slemu

Nehospodárny skok na piaty stupeň v drahej farbe by mal ukazovať slemové ambície. Niektorí to hrajú ako invit do malého slemu, iní ako Malý slem je presadený, invitujem do veľkého slemu. Partner s minimom povie 6 v uzhodnenej farbe, s rezervou 7. Osobne dávam prednosť dražbe cez cuebidy a otázku na esá.

Iný invit do slemu je po otvorení 1BT alebo 2BT. Vtedy nehospodárny skok na 4BT nie je otázkou na esá, ale invitom. Partner, mám pomerne veľa bodov, ak máš maximum otvorenia, povedz 6BT. Otázkou na esá je po otvorení 1BT alebo 2BT hláška 4♣ zvaná Gerber, nemáme uzhodnenú farbu, takže sú len štyri esá a odpovede sú: 4♦ – 0 es, 4♥ – 1 eso, 4♠ – 2 esá, 4BT – 3 esá a 5♣ – 4 esá. Najbližšia hláška po odpovedi, okrem návratu na BT záväzok je otázkou na krále.

Kedy invitovať a kedy použiť Gerber? So silnejším listom použite Gerber. Použijete ho s listom, o ktorom ste presvedčení, že malý slem ide, či má veľkú šancu aj pri minime partnera a chcete vyšetriť veľký slem.

Splinter

Implicitné sfitovanie partnerovej farby, ukázanie krátkosti v draženej farbe, záujem o slem, ak má partner výraznejšiu rezervu. Draží sa obvykle po otvorení v drahej farbe. Ak otvorenie bolo 1♥ skoky na 3♠, 4♣, 4♦ ukazujú krátkosť v draženej farbe, fit vo farbe otvorenia, dostatok komplexných bodov na celú hru a nádej na malý slem. Keďže hlášku 2BT máme rezervovanú na fit a 13+ FB, hlášku splinter použijeme s najviac 12 FB. Spliner použijeme, ak pri partnerovom minime narátame aspoň 30 komplexných bodov.

Ak otvorenie bolo 1♠, skoky na 3♥, 4♣, 4♦ sú splinter. Inak dražba prebieha rovnako, ako po otvorení 1♥.

Kedy sa má krátkosť partnerovi páčiť? Pokiaľ partner vo farbe splintera nemá žiadne body, alebo ak tam má holé eso a bodovú rezervu, môže sa pokúsiť o slem. Ak má v draženej farbe body, tak aj keď bude mať bodovo silný list 16-17 FB, mal by sa vrátiť na farbu otvorenia, čím povie Nemám záujem o slem.

Ako prejaví otvárajúci záujem o slem? Buď začne cuebidovať alebo sa spýta na esá alebo rovno skočí na malý slem.

Slovníček

Stratové zdvihy (SZ) – v každej farbe rátame najviac s tromi stratovými zdvihmy. Ak mám vo farbe Ax, v tejto farbe mám jeden SZ, ak mám AKx, tiež mám jeden stratový dvih, ak mám AQJ, počítame to ako pol stratového zdvihu, aj keď partner nemá kráľa v tejto farbe, je 50% šanca, že kráľ sedí na správnom mieste.

Nehospodárny skok – ak zadražím skokom celú hru aspoň o stupeň vyššie, než je minimálna úroveň celej hry v danom druhu záväzku, je to na prvý pohľad nehospodárny/nelogický skok, zbytočne spevňujem záväzok. Je to ukázanie slemových ambícií, kde som z bilancie spočítal, že pri minime partnera tam toľko zdvihov bude a on by mal doraziť do slemu, ak má rezervu.

print

Krúžok bridžu

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *