Otvorenie dva trefy

2♣ je najsilnejšie otvorenie v systéme SAYC. Ak máme 22+ FB alebo 4 stratové zdvihy, otvoríme 2♣. Otvorenie 2♣ je jediné otvorenie, ktoré nesmieme odpasovať, aj keby sme mali 0 FB. Partner môže mať na ruke celú hru.

Odpoveď 2♦

V závislosti od dohody partnerov je to „waiting“ vyčkávacia hláška, ktorou dávame partnerovi dražobný priestor, na popis jeho listu alebo je to „negat“, negatívna odpoveď Mám slabý list. Waiting obsahuje aj tento slabý list. Doporučujem, aby ste si dohodli waiting.
Po odpovedi 2♦ otvárajúci, ak má 5 list, ukáže ho na najbližšom stupni, poprípade skočí na celú hru. Ak 5 list nemá, povie 2BT (s pravidelným listom a lacným 5 listom môže tiež povedať 2BT), poprípade s veľmi silným listom 3BT (25-27 FB). Poznámka: Výnimočne sa môže stať, že otvárajúci má rozlohu 4441, v takom prípade ukáže najbližší 4 list, s rizikom, že partner s trojlistom bude dražiť, ako by bol na linke fit.
Po rebide 2BT sa licituje rovnako, ako po otvorení 2BT – Stayman, transfery, odpovedajúci si musí uvedomiť, že otvárajúci má 22 až 24 FB. Odpoveď 2BT môže byť odpasovaná s 0-2(3) FB a listom nevhodným na transfer alebo Stayman.

Odpovede 2♥/♠ a 3♣/♦

V licitovanej farbe aspoň 5 list, aspoň (7)8 FB, ak je ich len sedem, tak vo farbe odpovede je AK alebo AQ alebo KQ. Ak je tých bodov viac je vhodné, ak v tejto farbe máte aspoň A, K alebo QJ.

Poznámka: pokiaľ hráte waiting, namiesto 3♣/♦ môžno dražiť 2♦, ušetrí sa licitačný priestor na ukázanie 5 listu otvárajúceho. Potom hlášky  3♣/♦ si môžete ponechať na listy, s ktorými chcete ísť do lacného slemu.

Odpoveď 2BT

Pokiaľ 2♦ nie je waiting, tak od 8 bodov s pravidelnou rozlohou bez 5 listu poviete 2BT. Ak hráte waiting, hláška 2BT v systéme nie, mohla by mať nejaký špeciálny význam, závislý od dohody partnerov. Odporúčam hrať waiting, inak má otvárajúci problém s ukázaním päťlistu, niektorí to riešia tak, že otvárajúci draží po 2BT Stayman a transfery, ale to je proti filozofii týchto konvencií, keďže silný list príde na stôl.
Po kladnej odpovedi je celá hra presadená a je pravdepodobné, že možno uhrať slem. Ak má fit, môže farbu sfitovať, môže napriek fitu ukázať vlastný 5 list, hlavne, ak farba odpovedajúceho bola lacná a otvárajúci má drahý 5 list.

Rebidy po odpovedi 2♦

Rebid 2♥

Aspoň 5 list (výnimočne 4 list pri rozlohe 4441), nemá 5 list pikový, môže mať lacný päťlist, neupresnená sila, odpovedajúci sa musí ešte aspoň raz ozvať.

2. odpoveď

S fitom:
3♥ Aspoň trojlisté srdcia, náznak záujmu o slem.
4♥ Aspoň trojlisté srdcia, slabosť, môže mať aj 0 FB. (Pozor: v tomto prípade je skok slabší než dražba v poradí. Otvárajúci by sa mal o slem pokúsiť iba výnimočne)

3♠, 4♣/♦ – splinter – krátkosť v licitovanej farbe singel, alebo šiken a fit. Päťlist by ukázal dražbou v poradí a opakovaním farby.

4♠ – nie je v systéme, mohol by to byť šiken pik a otázka na esá bez pikového esa.

4BT – Otázka na esá. Odporúčam obvykle dražiť cez 3♥  a na esá sa spýta otvárajúci.

Bez fitu:

Odpovedajúci ukáže svoju najvyššiu 5 listú farbu, inak ukáže svoj najbližší štvorlist (44 piky-kára alebo piky-trefy draží 2♠, trefy-kára 3 ) Po odpovedi 2♠ otvárajúci s pikovým fitom (štvorlist) zvýši na 3♠ prípadne skočí na 4♠, skok nedoporučujem malo by to byť minimum otvorenia. Ak štvorlist pikový nemá a má ďalší 4 list, ukáže ho na treťom stupni, inak draží 2BT alebo 3BT (v tomto prípade je skok silnejší a 2BT môže odpovedajúci odpasovať). Otvárajúci v každom prípade predpokladá aspoň štvorlist, preto sfituje, len so 4 listom.

Rebid 2♠

Aspoň 5 list, môže mať 5 list srdcový alebo lacný, neupresnená sila.

2. odpoveď

S fitom:

3♠ Aspoň trojlisté piky, náznak záujmu o slem.

4♠ Aspoň trojlisté piky, slabosť, môže mať aj 0 FB.

Bez fitu:

Draží sa rovnako, ako po rebide 2♥

Rebid 3♣

Aspoň 5 list, bez drahého 5 listu. S pravidelnou rozlohou a minimom otvorenia odporúčam dražiť 2BT.

2. odpoveď

S fitom: Pokiaľ má odpovedajúci drahý 4 list, mal by ho ukázať, ak má oba, draží najskôr srdcia. Ak drahý štvorlist nemá a nemá slemové ambície, môže dražiť 3♦  výnimočne aj s trojlistom, alebo 3BT (doporučujem snažiť sa dražiť tak, aby 3BT zohrával otvárajúci) prípadne skočiť na 5♣. Hláška 4♣ by mala ukazovať slemové ambície.

Rebidy po odpovedi 2♥

S fitom:

3♥ – partner môže začať cuebidovať alebo sa spýtať na esá.

3♠ – splinter (skok, vynechané 2♠), implicitné sfitovanie farby, záujem o slem, partner môže cuebidovať alebo sa  spýtať na esá.

4♣/♦ – splinter

4♥ – zbytočne plytvanie licitačného priestoru, mohlo by to byť minimum otvorenia. Odporúčam dražiť cez 3♥.

4BT – otázka na esá. Dražba by mala byť vedená tak, že sa opýta ten kto bude zohrávať, ale môže byť

Bez fitu:

2♠ – aspoň 4 list pikový

2BT – bez 4 listu pikového, pravidelná rozloha, môže byť krátkosť v srdciach, aj šiken, vtedy by som ale oporučoval ukázať lacný 5 list

3♣ – aspoň 4 list, obvykle 5 list, inak by dražil 2BT

3♦ – aspoň 4 list, obvykle 5 list, inak by dražil 2BT

Rebidy po odpovedi 2♠

S fitom: Ako po odpovedi 2♥, len všade tam, kde bolo srdce bude pik. Skok na 4♥ by mal byť splinter, ale treba to mať s partnerom dohodnuté, inak nám to môže odpasovať, mysliac si, že máme 6 listé srdcia.

Bez fitu: Ako po odpovedi 2♥

Rebidy po odpovedi 3♣

Hlášky 3♦/♥/♠ ukazujú najmenej 4 list, päťlist ukážeme v ďalšom kole ich opakovaním farby.

Slemová dražba

Pokiaľ na otvorenie 2♣ prišla pozitívna odpoveď, takmer vždy by ste sa mali pokúsiť o slem. Pokiaľ na otvorenie prišli 2♦ a hráte waitning, slemové ambície musí ukázať hráč, ktorý dražil 2♦, otvárajúci nevie či má pozitívny list alebo negat.

Slemovú dražbu preberieme nabudúce..

print

Krúžok bridžu

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *