Projekt: Online skórovanie bridžových turnajov pomocou smartfónov alebo tabletov

Na automatizované skórovanie sa v súčasnosti používajú špeciálne zariadenia, u nás a širšom okolí bridžmejty, inde sa používajú aj iné zariadenia. Táto technická výbava je pomerne drahá, vyžaduje:

 • notebook alebo PC s operačným systémom windows
 • softvér spolupracujúci s bridžmejtami
 • skórovací program
 • bridžmejt server, ktorý rádiovými signálmi prijíma a vysiela dáta do bridžmejtov (170€)
 • bridžmejt terminály, pričom existujú dve verzie týchto terminálov a nemožno použiť súčasne jedny aj druhé (120€/50€ – pritom je to jednoúčelové zariadenie)

Súčasné smartfóny umožnujú, aby okrem pripojenia sa na wifi boli sami aj wifirouterom. Dá sa na nich rozchodiť web server s mysql databázou a php skriptami.

 

Celé technické vybavenie by na turnaj priniesli účastníci sami, iba skórer by mal vlastný smartfón. Náklady na technické vybavenie by tým pádom boli nulové. Namiesto smartfónu prirodzene možno ako server použiť aj obyčajný notebook, na ktorom by bol nainštalovaný web server a mysql databáza.

Spôsob práce

Na začiatku turnaja skórer vytvorí nový turnaj, nastaví meno turnaja, dátum konania turnaja, druh turnaja (párový, družstevný, individuál), spôsob hodnotenia (topy, impy, cross impy, VP, Pachabo, …), počet súťažných jednotiek, počet kôl, počet rozdaní v sade, vyberie pohyb párov a kariet pre jednotlivé kolá.

Samotná práca so smartfónmi by mohla prebiehať dvoma spôsobmi:

 • smartfón by mal rovnakú funkcionalitu ako  bridžmejty a celý čas by ležal na príslušnom stole. V takom prípade by sever v prvom kole zadal číslo stola, na ktorom smartfón bude ležať, ak by PIDy hráčov zadal už pri vytváraní turnaja skórer,  na displeji by sa zobrazili mená hráčov ktorí pri stolíku majú byť, inak by sa zadali PIDy hráčov priamo pri stolíku, po zadaní by sa zobrazili ich mená, ak by došlo k omylu, opravili by ho hráči hneď. Zobrazili by sa čísla rozdaní, ktoré sa v danom kole majú hrať. Po dohraní všetkých rozdaní, by sa hráčom vypísalo, ku ktorému stolu majú ísť a na ktorú linku.
 • ak by v každom páre aspoň jeden hráč mal smartfón, mohlo by sa pracovať tak, že by smartfón slúžil ako guide card, navigoval by hráčov, kam majú ísť a po príchode ku príslušnému stolu by sa pracovalo v podstate rovnako, ako v predchádzajúcom móde, výsledky by zadával sever a po príchode oboch párov ku stolu by linka EW nejako autorizovala, že sa môžu začať zadávať výsledky.
 • kým turnaj beží, zobrazovali by sa iba výsledky rozdaní, ktoré sa pri stolíku hrajú, skórer by mohol vidieť všetky výsledky

Bola by to lokálna sieť, takže svet by výsledky priebežne nevidel, ale dalo by sa zariadiť, že by sa výsledky priebežne zobrazovali na servri na zverejňovanie výsledkov.

 

Stav projektu

Je potrebné spraviť:

 • skript na inicializáciu turnaja: názov, dátum, miesto, druh, hodnotenie, počet súťažných jednotiek, počet kôl, počet rozdaní v sade
 • zadanie PID hráčov a) centrálne b) pri jednotlivých stoloch
 • zadávanie výsledkov rozdaní pri jednotlivých stoloch
 • zadávanie resp. oprava výsledkov centrálne
 • predbežné uzavretie kola (po uzavretí kola sa sprístupní prezentácia všetkých rozdaní a privátne skórovacie karty, hráči nezrovnalosti môžu reklamovať osobne alebo aj cez webové rozhranie)
 • definitívne uzavretie kola alebo celého turnaja
 • okrem prezentácie sa vytvoria PDF dokumenty – celkové poradie, výsledky jednotlivých rozdaní, privátne skórovacie karty, hráčom, ktorí budú mať v databáze e-mailové adresy tieto dokumenty prídu do schránky
 • import pohybov z iných skórovacích programov
 • neskôr by php skripty mohla nahradiť aplikácia pre mobil napísaná napríklad v Pythone, výhodou php riešenia je, že na zariadenia hráčov netreba vôbec nič inštalovať. Aplikácia priamo pre mobil respektíve tablet by bola výhodnejšia, ak by tablety dodal organizátor turnaja. Aj v takom prípade to vyjde výrazne lacnejšie než bridžmejty, pritom tablety sú multifunkčné zariadenia. Tablet možno kúpiť už od 40€.

Je spravené a odskúšané:

 • Web server na smartfóne
 • MYSQL databáza na Smartfóne
 • fungovanie PHP skriptov
 • Prezentovanie zadaných výsledkov
 • Smartfón ako wifi router privátnej siete oddelenej od internetu
 • Editor pohybov

Zabezpečenie

 • Prihlásenie do wifi siete smartfónu bude cez heslo, toto heslo by sa pred každým turnajom malo automaticky meniť
 • Do administratívnej časti turnaja sa bude vstupovať cez meno a heslo, môže to byť viazané aj na nejaký identifikátor zariadenia
 • Ak sa už nejaký mobil zaregistroval ako zariadenie cez ktoré sa na danom stole budú vkladať výsledky, iné zariadenia sa pod rovnakým číslom stola nemôže zaregistrovať, zmenu môže vykonať iba skórer (znova identifikátor zariadenia)

TODO

 • Nedovoliť vložiť hráča bez PIDu, respektíve voliteľný parameter pri založení turnaja, či možno vkladať hráčov bez PID, vtedy by sa malo zadať aspoň priezvisko
 • V centrálmom zadávaní možnosť vymeniť štartovné čísla
 • V centrálnom zadávaní po kliknutí na meno, možnosť ho zmazať alebo zmeniť
 • V centrálnom zadávaní možnosť obmedziť zadávaných hráčov iba na klub alebo zväz
 • Vyžiadať od ČBS csv súbor s identifikátormi hráčov
 • V databáze označiť zomrelých hráčov, aby ich pri centrálnom zadávaní neponúkalo
 • Obvyklý partner – pridaj+obvyklý
 • Ak nie sú zadané ešte žiadne výsledky, nezobrazuje poradie
print

Krúžok bridžu

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *