SAYC – otvorenia

1♣ 12-21 FB, aspoň 2 list trefový, bez drahého 5 listu, s 20-21 bodmi nepravidelná rozloha. Pozri aj otvorenie 1♦.

1♦ 12-21 FB, aspoň 4 list kárový, bez drahého 5 listu, ak máme pravidelnú rozlohu 12-14 alebo 18-19 FB. Ak máte 44 v lacných farbách, otvorte 1♦. S 5 listom trefovým a 4 listom károvým do 14 FB, možno otvoriť 1♦, so 16+ FB otvorte 1. V ďalšom kole hláškou 2♦ ukážete reverz.
1♥/♠ 12-21 FB. Aspoň 5 list. Ak máte 55 v drahých farbách otvorte 1♠, ak máte 6 listé srdcia a 5 listé piky, otvorte 1♥
1BT 15-17 bodov, pravidelná rozloha, bez drahého 5 listu, môže byť lacný 5 list, nemali by sme mať list 5422. Pravidelné rozlohy sú: 4333, 4432, 5332
2♣ 22+ bodov alebo 4 stratové zdvihy, ľubovoľná rozloha. Umelá hláška.

2♦ 5-11 bodov, 6 list, bez drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1♦). V druhej hre 9-11 FB, veľmi dobrých 8.
2♥/♠ 5-11 bodov, 6 list, bez druhého drahého štvorlistu (s 11 FB zvážiť otvorenie 1♥/♠). V druhej hre 9-11 FB, veľmi dobrých 8.
2BT 20-21 bodov, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list.
3♣/♦/♥/♠ 7 list, 3-10 bodov, bez bočného drahého štvorlistu (s 10 bodmi zvážiť otvorenie na 1. stupni). V druhej hre pravidlo 3-2-1 (preberieme neskôr).
3BT 25-27 FB, pravidelná rozloha, môže byť lacný 5 list, vtedy odporúčam otvoriť 2♣.

Odpovede

Dražbu po každom otvorení preberieme samostatne. Nateraz všeobecné zásady:

 • Do 4 (5) FB Pas, okrem odpovede na otvorenie 2Cl a v niektorých prípadoch po otvorení 1BT a 2BT.
 • Ak bolo otvorenie v lacnej farbe, aj keď máte fit, ukážte drahý 4 list prípadne 5 list
 • odpoveď 1 BT limituje list odpovedajúceho na (5) 6-10 FB
 • odpoveď na druhom stupni v novej farbe ukazuje 11+ FB, výnimkou sú odpovede po 1BT, preberieme neskôr
 • farbu sfitujeme na stupni, ktorý vyplýva z bodovej bilancie: počet komplexných bodov/3 pri minime partnera, ak dosiahneme celú hru už na nižšom stupni, tak dražíme na stupni, v ktorom dosiahneme celú hru. Ak by už pri stredne silnom liste partnera mohol ísť slem, použijeme hlášku slemovej dražby (preberieme neskôr).
 • ak máme fit a pri minime partnera by sme mohli spadnúť záväzok na najbližšom možnom stupni, ale pri jeho maxime by sme mohli vynechať hru, dražíme na najbližšom možnom stupni, s rizikom, že záväzok spadneme.
 • ak sme našli fit v drahej farbe, zbytočne neukazujeme svoju dlhú farbu, ale sfitujeme farbu partnera
 • ak partner otvoril 1H, my máme fit, ale zároveň máme 4 list pikový, ak nie sme po pase a máme aspoň 8 FB, zadražíme 1Sp

Vysvetlenie k vyššie uvedeným zásadám

Možno ich prijať ako slovo božie, ale dajú sa logicky odvodiť zo spôsobu hodnotenia záväzkov a z praktických skúseností.

Preferencia drahej farby

Ak sa záväzok splní, siedmy a každý ďalší zdvih v drahej farbe má hodnotu 30 bodov, kým v lacnej iba 20 bodov. Ak spravíme 8 zdvihov v drahej je to za 110, v lacnej na to isté musíme spraviť 9 zdvihov. Na celú hru v drahej nám stačí 10 zdvihov, v lacnej 11.

Preferencia BT pred lacnou farbou

Aj keď nájdeme fit v lacnej farbe, obvykle by sme mali dať prednosť beztromfovému záväzku. Ten istý dôvod, ako pri drahých farbách, navyše pristupuje prémia  1. stupeň. 1BT+1 je 120, kým 3C/3D je len za 110. Na 3BT stačí 9 zdvihov a možno sa spraví nadzvih, na 5C/5D treba 11 zdvihov. Štatisticky budeme mať oveľa častejšie lepší zápis, ak budeme hrať beztromfový záväzok, než keď budeme hrať v lacnej farbe.

Preferencia drahej farby pred BT

Ak sme našli fit v drahej farbe, mali by sme hrať záväzok v tejto farbe a nie BT. Prevaha tromfov a možnosť zabíjať vysoké karty súperov väčšinou prinesie aspoň jeden zdvih navyše vo farebnom záväzku než v BT. 2H/Sp>1BT, 3H/Sp>2BT, 4H/Sp>3BT. Až keď budete mať dostatok bridžových skúseností, budete tušiť, kedy je lepšie hrať 3BT a nie 4H/Sp. Je to skôr výnimočné, takže dodržujte uvedenú zásadu.

Dražba 1Sp napriek srdcovému fitu

Skúsenosť ukazuje, že pokiaľ máte dva osemlisté fity, jeden 5-3 a druhý 4-4, priemerne na fite 4-4 urobíte o pol zdvihu viac, než na fite 5-3. Je to spôsobené tým, že pri fite 4-4 sa môžete rozhodnúť, na ktorej strane budete zabíjať a na ktorej si zachováte tromfovú kontrolu. Ak budete hrať na tromfoch 5-3, urobíte 5 tromfových zdvihov v dlhých tromfoch a možno si z krátkych tromfov ani raz nezabijete a na druhej farbe urobíte 4 zdvihy. Ak budete hrať na zhode 4-4, na jednej strane si dvakrát zabije plus 4 zdvihy na vysoké tromfy a stiahnete si 5 zdvihov v dlhej farbe. Variantov je viac, ale priemerne to dáva pol zdvihu navyše. Prirodzene čas za čas sa stane, že viac zdvihov sa spraví na zhode 5-3, ale bridž je o pravdepodobnosti, na dlhých tratiach hranie pravdepodobnejšie lepších záväzkov prináša celkovo lepšie výsledky.

Slovníček

umelá hláška tiež konvenčná hláška – hláška s iným než s prirodzeným významom, nesľubujúca karty v licitovanej farbe alebo okrem licitovanej farby sľubujúca aj inú farbu

reverz – dražba vyššej farby na vyššom stupni ukazujúca silu (15)16+ FB. Príklady:

 • 1Cl-1H/1Sp/1BT-2D – 5 list trefový, 4 list kárový, 16+ FB.
 • 1Cl/D -1Sp -2H – 4 list srdcový 16+ FB
 • 1H-1BT-2Sp – 5 list srdcový, 4 list pikový 16+ FB. Hláška 1BT vylúčila 4 list pikový a trojlist srdcový
print

Krúžok bridžu

1 Komentár

 1. Pingback: Krúžok bridžu 2017-2018 – Krúžok bridžu a logických hier

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *